Επιτυχόντες

2022-23

Όνομα
Σχολή
ΠΓ
Ιατρικής (Θεσσαλονίκη) – ΑΠΘ
ΣΛ
Ιατρικής (Θεσσαλονίκη) – ΑΠΘ
ΖΚ
Ιατρικής (Πάτρα) – Παν. Πατρών
ΧΖΦ
Ιατρικής (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων 7ος
ΠΚ
Ιατρικής (Iωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων
ΜΜΦ
Ιατρικής (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων
ΑΠ
Ιατρικής (Λάρισα) – Παν. Θεσσαλίας
ΜΚ
Ιατρικής (Αλεξανδρούπολη) – ΔΠΘ
ΣΤ
Ιατρικό ΣΣΑΣ (Θεσσαλονίκη) – ΑΠΘ
ΜΠ
Ιατρικής (Αθήνα) – ΕΚΠΑ (Ομογενών κατηγ. 1) 1η
ΜΠ
Ιατρικής (Αθήνα) – ΕΚΠΑ (Ομογενών κατηγ. 2) 2η
ΜΝ
Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη) – ΑΠΘ
ΡΤ
Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη) – ΑΠΘ
ΑΔ
Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη) – ΑΠΘ 8η
ΔΠ
Κτηνιατρικής (Καρδίτσα) – Παν. Θεσσαλίας
ΠΤ
Κτηνιατρικής (Καρδίτσα) – Παν. Θεσσαλίας
ΑΠ
Φαρμακευτικής (Αθήνα) – ΕΚΠΑ
ΧΧ
Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη) – ΑΠΘ
ΑΚ
Φαρμακευτικής (Πάτρα) – Παν. Πατρών
ΔΤ
Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) – ΑΠΘ
ΔΚ
Βιολογικὠν Εφαρμογών & Τεχνολογιών (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων 6η
ΜΓ
Βιολογικὠν Εφαρμογών & Τεχνολογιών (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων
ΑΚ
Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων
ΜΝ
Βιοτεχνολογία (Αθήνα) – Γεωπον. Παν. Αθηνών
ΕΜ
Χημείας (Ηράκλειο) – Παν. Κρήτης
ΒΜ
Χημείας (Ηράκλειο) – Παν. Κρήτης
ΙΚ
Χημείας (Καβάλα) — ΔΙΠΑΕ
ΕΜ
Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη) – ΔΙΠΑΕ
ΚΜ
Επιστήµης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα) – Γεωπ. Παν. Αθηνών
ΣΧ
Φυσικοθεραπείας (Πάτρα) – Παν. Πατρών 3ος
ΝΠ
Φυσικοθεραπείας (Πάτρα) – Παν. Πατρών
ΚΝ
Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) – ΑΠΘ
ΕΔ
Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) – ΑΠΘ
ΜΠ
Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) – ΑΠΘ
ΕΧ
Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) — ΔΙΠΑΕ
ΑΜ
Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) – ΔΙΠΑΕ
ΠΣ
Επιστήµης ζωικής Παραγωγής (Αθήνα) – Γεωπ. Παν. Αθηνών 9ος
ΙΚ
Φυσικοθεραπείας (Λαμία) – Παν. Θεσσαλίας
ΓΑ
Φυσικοθεραπείας (Σπάρτη) – Παν. Πελοποννή
ΜΤ
Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα) – Παν. Δυτ. Μακεδονίας
ΜΚ
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων
ΙΝ
Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων 4η
ΦΟ
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων
ΒΓ
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων
ΘΓ
Διαιτολογίας & Διατροφολογίας (Τρίκαλα) – Παν. Θεσσαλίας
ΧΚ
Επιστήµης Διατροφής & Διαιτολογίας (Καλαμάτα) – Παν. Πελοποννήσου
ΚΣ
Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) – Γεωπ. Παν. Αθηνών
ΠΠ
Νοσηλευτικής (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων 3η
ΑΤ
Νοσηλευτικής (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων 5ος
ΜΣ
Νοσηλευτικής (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων
ΕΜ
Νοσηλευτικής (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων
ΜΝ
Νοσηλευτικής (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων
ΒΘ
Νοσηλευτικής (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων
ΚΝ
Νοσηλευτικής (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων
ΠΣ
Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα) – Παν. Δυτ. Μακεδονίας
ΦΓ
Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα) – Παν. Δυτ. Μακεδονίας
ΕΠ
Γεωπονίας, Φυτ. Παραγωγής & Αγροτ. Περιβάλλοντος (Βόλος) – Παν. Θεσσαλίας
ΑΤ
Επιστήµης Τροφίμων & Διατροφής (Καρδίτσα) – Παν. Θεσσαλίας
ΚΤ
Επιστήµης Τροφίμων & Διατροφής (Καρδίτσα) – Παν. Θεσσαλίας
ΕΣ
Δημόσιας & Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα) – Παν. Θεσσαλίας
ΑΝ
Περιβάλλοντος (Λάρισα) – Παν. Θεσσαλίας
ΗΠ
Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (Καρδίτσα) – Παν. Θεσσαλίας
ΠΣ
Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (Καρδίτσα) – Παν. Θεσσαλίας
ΕΤ
ΔΙΕΚ Ζίτσας Βοηθός Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας

2021-22

Όνομα
Σχολή
ΒΤ
Ιατρικής (Αθήνα) – ΕΚΠΑ
ΑΒ-Α
Ιατρικής (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων (10ος)
ΝΓ
Ιατρικής (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων
ΓΛ
Ιατρικής (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων
ΗΠ
Ιατρικής (Αλεξανδρούπολη) – ΔΠΘ
ΙΤ
Ιατρικής (Αλεξανδρούπολη) – ΔΠΘ
ΓΚ
Οδοντιατρικής (Αθήνα) – ΕΚΠΑ
ΔΜ
Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη) – ΑΠΘ (9ος)
ΣΜ
Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη) – ΑΠΘ
ΚΤ
Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη) – ΑΠΘ
ΑΓ
Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη) – ΑΠΘ
ΜΓ
Φαρμακευτικής (Πάτρα) – Παν. Πατρών
ΘΝ
Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) – ΑΠΘ
ΜΝΜ
Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) – ΑΠΘ
ΕΚ
Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων (3η)
ΗΘ
Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων
ΧΦ
Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων
ΓΤ
Χημείας (Αθήνα) – ΕΚΠΑ
ΣΜ
Χημείας (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων (2η)
ΝΜ
Χημείας (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων (9ος)
ΞΜ
Χημείας (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων
ΘΜ
Χημείας (Ηράκλειο) – Παν. Κρήτης
ΕΔ
Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) – ΑΠΘ
ΕΡ
Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) – ΑΠΘ
ΚΜ
Επιστήµης Τροφίμων & Διατροφής Ανθρώπου (Αθήνα) – Γεωπονικό Πανεπιστήµιο
ΑΤ
Επιστήµης Τροφίμων & Διατροφής Ανθρώπου (Αθήνα) – Γεωπονικό Πανεπιστήµιο
ΑΚ
Χημείας (Καβάλα) – ΔΙΠΑΕ (7η)
ΡΜ
Εργοθεραπείας (Αιγάλεω) – Παν. Δυτικής Αττικής
ΚΠ
Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) – Γεωπονικό Πανεπιστήµιο (5ος)
ΙΣΖ
Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα) – Παν. Πατρών
ΣΤ
Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) – ΔΙΠΑΕ
ΙΒ
Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων
ΣΝ
Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων
ΝΣ
Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) – Παν. Ιώὠαννίνων
ΧΝ
Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων
ΑΣ
Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων
ΝΠ
Επιστήµης Ζωικής Παραγωγής (Αθήνα) – Γεωπονικό Πανεπιστήµιο
ΦΡ
Διαιτολογίας & Διατροφολογίας (Τρίκαλα) – Παν. Θεσσαλίας
ΓΠ
Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων
ΑΛ
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα) – Παν. Δυτικής Μακεδονίας
ΑΜ
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων
ΕΜ
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων
ΑΝ
Νοσηλευτικής (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων (3η)
ΧΑ
Νοσηλευτικής (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων (7η)
ΓΕ
Νοσηλευτικής (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων (9η)
ΙΚ
Νοσηλευτικής (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων
ΜΣ
Νοσηλευτικής (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων
ΑΤ
Νοσηλευτικής (Λάρισα) – Παν. Θεσσαλίας
ΗΚ
Νοσηλευτικής (Λάρισα) – Παν. Θεσσαλίας
ΑΛ
Νοσηλευτικής (Ηράκλειο) – Παν. Κρήτης
ΦΟ
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα) – Παν. Δυτικής Μακεδονίας
ΚΝ
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα) – Παν. Δυτικής Μακεδονίας
ΔΒ
Δημόσιας & Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα) – Παν. Θεσσαλίας
ΜΚ
ΔΙΕΚ Βοηθός Φυσικοθεραπείας
ΕΜ
ΔΙΕΚ Βοηθός Βρεφονηπιοκόµου
ΘΤ
ΔΙΕΚ Ειδικός Αισθητικής

2020-21

Όνομα
Σχολή
ΘΧ
Ιατρικής (Αθήνα) – ΕΚΠΑ
ΑΚ
Ιατρικής (Θεσσαλονίκη) – ΑΠΘ
ΜΠ
Ιατρικής (Λάρισα) – Παν. Θεσσαλίας
ΛΡ
Οδοντιατρικής (Αθήνα) – ΕΚΠΑ
ΕΓ
Φαρμακευτικής (Αθήνα) – ΕΚΠΑ
ΝΚ
Βιολογίας (Αθήνα) – ΕΚΠΑ (6ος)
ΝΠ
Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων
ΝΜ
Βιολογικώὠν Εφαρμογών & Τεχνολογιών (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων
ΚΝ
Χημείας (Πάτρα) – Παν. Πατρών
ΓΤ
Φυσικοθεραπείας (Αιγάλεω) – Παν. Δυτ. Αττικής
ΣΠ
Χημείας (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων (3ος)
ΧΛ
Χημείας (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων
ΧΓ
Χημείας (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων
ΕΣ
Εργοθεραπείας (Αιγάλεω) – Παν. Δυτ. Αττικής
ΙΚ
Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω) – Παν. Δυτ. Αττικής
ΒΝ
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων
ΣΜ
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων
ΕΜ
Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη) – ΔΙΠΑΕ
ΙΓ
Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) – ΔΙΠΑΕ
ΔΠ
Διαιτολογίας & Διατροφολογίας (Τρίκαλα) – Παν. Θεσσαλίας
ΜΑ
Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη) – ΔΙΠΑΕ
ΦΤ
Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων
ΜΖ
Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων
ΜΚ
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων
ΙΝ
Πληροφορικής µε εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Λαμία) – Παν. Θεσσαλίας
ΔΘ
Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) – Παν. Θεσσαλίας
ΙΚ
Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) – ΔΙΠΑΕ
ΜΚ
Νοσηλευτικής (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων
ΧΧ
Νοσηλευτικής (Ιωάννινα) – Παν. Ιωαννίνων
ΧΤ
Επιστήµης & Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) – Παν. Πατρών
ΑΚ
Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) – Παν. Πατρών
Κέντρο Βιολογίας © 2024 all rights reserved
Κέντρο Βιολογίας © 2024 all rights reserved